გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

 

► გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა და საჭირო ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ელექტრონული ფოსტის - info@mepa.gov.ge მეშვეობით.

►მოქალაქეებს მათთვის საინტერესო საკითხებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ ცხელი ხაზის: 1501 (ინდექსის გარეშე, ზარი უფასოა, კონფიდენციალურობა დაცული) მეშვეობით.

► ნარჩენების მართვის ელექტრონული სისტემის  wms.mepa.gov.ge მეშვეობით შესაძლებელია:

🔶 სახიფათო ნარჩენების ტრასპორტირების ფორმების შევსება/წარდგენა;

🔶  რეგისტრაციას დაქვემდებარებული საქმიანობის შესახებ განაცხადების წარდგენა და შეთანხმება

🔶 ნარჩენების აღრიცხვა-ანგარიშგების წლიური ფორმების წარდგენა

 

სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

🔶 სახელმწიფო პროგრამების "დანერგე მომავალი", "მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობა", "ქართული ჩაი", "გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსება", "რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა" ფარგლებში შესაბამისობის ცნობა გაიცემა ონლაინ - http://srca.gov.ge/public_info/gancxadebebi 

🔶 ფერმერებისთვის კონსულტაციების გაწევა ონლაინ რეჟიმში უწყების ოფიციალური Facebook გვერდზე:  https://www.facebook.com/srca.geo , რომლის მეშვეობითაც მოხდება მათი გადამისამართება სპეციალისტებთან.

🔶 მოქალაქეებს აქვთ საშუალება გამოითხოვონ საჯარო ინფორმაცია ოფიციალური  ელექტრობული ფოსტის დახმარებით: info@srca.gov.ge  

🔶 მოქმედებს ცხელი ხაზი 1501

სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო

🔶 კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით და ქვეყნის მასშტაბით საკარანტინო ღონისძიებებიდან გამომდინარე, 2020 წლის 1 აპრილიდან სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს პროგრამებით/პროექტებით განსაზღვრული ნებისმიერი დოკუმენტაციის მიღება განხორციელდება, ელექტრონული ფორმით, ელ. ფოსტის მისამართზე: document@apma.ge დამატებით ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ ეწვიოთ სააგენტოს ვებგვერდს www.arda.gov.ge.

🔶 სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდამჭერი პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიღება მოქალაქეს შეუძლია: ცხელი ხაზის -1501 (ინდექსის გარეშე, ზარი უფასოა, კონფიდენციალურობა დაცული);  ონლაინ ჩატის - http://livechat.apmaprojects.com/client/ და უწყების ოფიციალური FB გვერდის - https://www.facebook.com/arda.gov.ge/ მეშვეობით.

🔶 მოქალაქეებს საშუალება აქვთ გამოითხოვონ საჯარო ინფორმაცია ელ. ფოსტის დახმარებით: Info@arda.gov.ge

 

ეროვნული სატყეო სააგენტო

🔶 სააგენტო სხვადასხვა ჯიშის და ხარსხის მერქნულ რესურსზე აუქციონს ატარებს. დაინტერესებულ პირებს აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ დისტანციურად - eauction.ge  

🔶 სხვადასხვა სახეობის და ხარისხის მერქნული რესურსის ტენდერებში მონაწილეობა შესაძლებელია დისტანციურად - http://procurement.gov.ge/ 

🔶 მოქალაქეებს საშუალება აქვთ გამოითხოვონ საჯარო ინფორმაცია ელ. ფოსტის დახმარებით: Info@forestry.gov.ge 

🔶 მოქმედებს ცხელი ხაზი 153

 

დაცული ტერიტორიების სააგენტო

🔶 მოქალაქეებს აქვთ საშუალება გამოითხოვონ საჯარო ინფორმაცია ელ. ფოსტის დახმარებით:  pr.apa.gov@gmail.com

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი                                                                               

🔶 სახერხი საამქროს მფლობელი ყველა მეწარმე-სუბიექტი მრგვალი ხე-ტყის (მორის) მიღებისა და გადამუშავების პროცესებს აღრიცხვს ელექტრონულ ჟურნალში - emoe.gov.ge 

🔶 შავ ზღვაში სამრეწველო თევზჭერის ლიცენზიანტების თევზსაჭერი გემები online-რეჟიმში ახორციელებენ  თევზჭერის აღრიცხვას „ელექტრონული სარეწაო ჟუნალის“ მეშვეობით; გემებზე დამონტაჟებულია ელექტრონული მონიტორინგის სისტემები.  – ms.emoe.gov.ge 

🔶 ცხელი ხაზის 153 (ინდექსის გარეშე, ზარი უფასოა, კონფიდენციალურობა დაცული) მეშვეობით,  მოქალაქეებისა და ორგანიზაციებისგან მიიღება შეტყობინებები გარემოს დაცვის სფეროში სამართალდარღვევების შესახებ და ხორციელდება ოპერატიული რეაგირება; მოქალაქეებს ცხელი ხაზის მეშვეობით საშუალება აქვთ მიიღონ საჭირო ინფორმაცია და კონსულტაცია გარემოსდაცვით საკითხებზე.

🔶  მოქალაქეებს საშუალება აქვთ მოითხოვონ საჯარო ინფორმაცია, გააგზავნონ წერილი/საჩივარი, წარადგინონ ანგარიშები ელ. ფოსტის - info@des.gov.ge  მეშვეობით.

ღვინის ეროვნული სააგენტო 

🔶 საჯარო ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია info.georgianwine@georgianwine.gov.ge მეშვეობით.

🔶 მოქმედებს ცხელი ხაზი 1501

 

საქართველოს მელიორაცია

🔶 09:00-დან 18:00-მდე, სამუშაო საათებში, ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი - 032 2 00 10 00 რომლის საშუალებითაც წყალმომხმარებლებისგან მიიღება შეტყობინებები, რაზეც იქნება ოპერატიული რეაგირება.  

🔶 ·მოქალაქეებს აქვთ საშუალება ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებული ინფორმაცია გამოითხოვონ ან გამოაგზავნონ წერილები  კომპანიის ელ. ფოსტაზე: info@ag.ge  ადრესატს  ელექტრონულად და/ან საქართველოს ფოსტის საშუალებით გაეგზავნება შესაბამისი პასუხი. მიიღება შეტყობინებები, რაზეც იქნება ოპერატიული რეაგირება.  

 

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

🔶 ელექტრონულად წერილების მიღება და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა შესაძლებელია Info@eiec.gov.ge-ის მეშვეობით.

🔶 მოქმედებს ცხელი ხაზი 1501

 

ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო

🔶 ელექტრონულად წერილების მიღება და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა  შესაძლებელია ელექტრონული ფოსტის  info@sanerge.com მეშვეობით.

 

სურსათის ეროვნული სააგენტო


🔶საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა შესაძლებელია უწყების ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის info@nfa.gov.ge მეშვეობით.

🔶 ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის ტრანზიტზე, იმპორტზე, ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის იმპორტზე ნებართვის მიღება შესაძლებელია ელექტრონულად - https://eservices.rs.ge/phytovetpermits.aspx მეშვეობით;

• მოქმედებს ცხელი ხაზი 1501;

გარემოს ეროვნული სააგენტო

🔶 სააგენტოს მომსახურებების შესახებ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია  დისტანციურად, სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული სამსახურის სისტემური მართვისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოსთან დაკავშირებით ნომერზე: +995 32 243 95 25, +995 591 40 40 15).

🔶 მოქალაქეებს  საშუალება  აქვთ გამოითხოვონ საჯარო ინფორმაცია უწყების ოფიციალური  ელექტრონული ფოსტის დახმარებით:  info@nea.gov.ge