ყველაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ მოსახლეობა ახალ წელს მაქსიმალურად თავშეკავებულად შეხვდა