ანტიგენით ტესტირების განმახორციელებელი დაწესებულებები

სამედიცინო დაწესებულებების ნუსხა, სადაც შესაძლებელია სახელმწიფოს დაფინანსებით
ანტიგენზე დამყარებული ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) ტესტის ჩატარება

დაწესებულების დასახელება მისამართი რეგიონი ქალაქი შენიშვნა
სს "ქობულეთის სამედიცინო ცენტრი" ქობულეთი, თბილისის ქ N31 აჭარა ქობულეთი
სს "საჩხერის საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება" ქ. საჩხზერე, ივ. გომართელის ქ N17 იმერეთი საჩხერე
ააიპ ხონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ხონი, კაკაბაძის N17 იმერეთი ხონი