ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმა

ფინანსთა სამინისტროს ანტიკრიზისული გეგმა

ტურიზმის ამოქმედების ანტიკრიზისული გეგმა

სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმა

ეკონომიკის სამინისტროს ანტიკრიზისული გეგმა

ჯანდაცვის სამინისტროს ანტიკრიზისული გეგმა

განათლება - ანტიკრიზისული გეგმა