სპეციალური ნებართვა ეკონომიკური საქმიანობისთვის

ბიზნესის წარმომადგენლებმა, რომლებიც მთავრობის დადგენილებით, საგანგებო პერიოდის დროს, ეკონომიკური საქმიანობის გასაგრძელებლად სპეციალურ ნებართვებს საჭიროებენ, შესაბამისი განაცხადის ფორმა უნდა შეავსონ.

სარეგისტრაციო ფორმა მეწარმე სუბიექტებისათვის (გარდა სამშენებლო კომპანიებისა)

სარეგისტრაციო ფორმა სამშენებლო კომპანიებისთვის ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციული საზღვრების შემთხვევაში

სარეგისტრაციო ფორმა სამშენებლო მასალების და საბითუმო ვაჭრობის მწარმოებელი კომპანიებისთვის