Հաճախակի տրվող հարցեր:

#StopCoV

Հաճախակի տրվող հարցեր:

 

🔹 Բժշկի մոտ այցի ​​/ կլինիկայից դուրս գրվելու դեպքում (ծննդաբերություն, դիալիզ, քիմիաթերապիա, հորմոնաթերապիա, անհետաձգելի ստոմատոլոգիա).

► Պացիենտները / ուղեկցող անձինք իրավունք ունեն օրվա ցանկացած ժամանակահատվածում տեղաշարժվել կլինիկայի / բժշկի կողմից տրված տեղեկանքի հիման վրա (տվյալ տեղեկանքը  կարող է լինել ինչպես թղթի վրա տպված, այնպես էլ էլեկտրոնային ձևով, այդ թվում հեռախոսով ուղարկված ձևով):

► Բժշկի մոտ այցի  գնալու անհրաժեշտության ժամանակ բժիշկը կազմում է համապատասխան տեղեկանք առ այն, որ պացիենտը գրանցված է նրա մոտ այցի/ նրան անհրաժեշտ է այցելել բժշկի: Տեղեկանքի մեջ պետք է նշված լինի այցի ժամանակը և տրանսպորտային միջոցը, որով տեղաշարժվելու է հիշյալ անձը:    Տվյալ  տեղեկանքով ավտոմեքենային տրվում է կոնկրետ նշված նպատակով, որոշակի ժամանակվա ընթացքում տեղաշարժման իրավունք:   

►Վերնոշյալ տեղեկանքը կարող է տրվել էլեկտրոնային եղանակով,   այդ թվում` լուսանկարը բջջային հեռախոսին ուղարկելով:

► Նույն ընթացակարգով   է բժշկի կողմից տրամադրվում նաև համապատասխան տեղեկանքը պացիենտին բժշկական հաստատությունից դուրս գրելիս տեղաշարժվելու նպատակով:   Այս դեպքում բժիշկը  տրամադրում է տեղեկանք, որում նշվում է տրանսպորտային միջոցը, վարորդը և պացիենտի`  բժշկական հաստատությունից դուրս գրվելու ժամանակը:  

 

 🔹 Գյուղի բժշկի մոտ խորհրդատվություն.

Գյուղական բնակավայրում ապրողները կարող են բժշկական խորհրդատվություն ստանալ գյուղի բժշկից, որը, անհրաժեշտության դեպքում, տրամադրում է տեղեկանք դեղատուն գնալու համար:  Տեղեկանքում  պետք է նշվի այցի ժամանակը, ինչպես նաև վարորդի տվյալները և այն տրանսպորտային միջոցը, որով նա տեղաշարժվելու է: Տվյալ  տեղեկանքով ավտոմեքենային տրվում է կոնկրետ նշված նպատակով, որոշակի ժամանակահատվածում տեղաշարժման իրավունք:     

🔹 Բժշկական հաստատության աշխատակիցների նպատակային տեղաշարժվելը.  

► Բուժհաստատության աշխատակիցներն   ունեն թեթև   մարդատար ավտոմեքենայով տեղաշարժվելու իրավունք այն դեպքում, եթե նրանք ներկայացնում են կլինիկայի կողմից տրված տեղեկանք/վկայագիր:

► Բուժհաստատության աշխատակիցներին   տեղափոխելու հնարավորություն ունի նաև այլ անձ, եթե նա նույնպես ունի  կլինիկայի կողմից տրված տեղեկանք:

►  Տեղեկանքը պետք է վավերացված լինի թաց կնիքով և դրանում պետք է նշված լինեն անձի նույնականացման տվյալները (ա/հ, անուն, ազգանուն), զբաղեցրած պաշտոնը, անձի տեղաշարժի երթուղին, տրանսպորտային միջոցի պետական համարանիշը:

 

🔹 Բժշկական հաստատություններում սահմանված կարանտինային ռեժիմի գործողությունը.

► Վրաստանի տարածքում առկա բոլոր բժշկական հաստատություններում գործում է կարանտինային ռեժիմ, ինչը նշանակում է, որ հաստատություններում արգելվում է պացիենտների ընտանիքի անդամների կամ այցելուների մուտքը:

►Կլինիկայում գտնվող պացիենտին ընտանիքի անդամի կողմից   սննդով կամ անձնական իրերով  ապահովման դեպքում,  բժշկական հաստատությունը տրամադրում է կլինիկայի ձևաթղթի վրա, կնիքով և ղեկավար անձի  ստորագրությամբ վավերացված տեղեկանք, որտեղ  նշված է տեղաշարժման նպատակը   (տեղափոխում է սնունդ / անձնական իրեր կոնկրետ պացիենտի համար, տեղաշարժման հետագիծը, բնակման հասցեն և   կլինիկայի հասցեն, տեղաշարժվելու օրը և ժամը, տեղաշարժվող ավտոմեքենայի մակնիշը/մոդելը  և պետական համարանիշը, ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում `  վարորդի անձնական համարը, անունը, ազգանունը): Նշված տեղեկանքը   սնունդ / իրեր տեղափոխող անձին ուղարկվում է  էլեկտրոնային փոստով կամ տրվում է թղթի վրա տպված ձևով, ոստիկանությանը կարող է ներկայացվել  հեռախոսով   (լուսանկարի տեսքով):

►Իրերը կլինիկա հասցնելուց հետո,   կլինիկան գրավոր,   կնիքով հաստատում է, որ ստացել է իրերը / սնունդը: Եթե ​​անձը չունի տպագիր տեղեկանք, ապա կլինիկան  տպում է  և հաստատում` տեղեկանքի վրա մակագրություն անելով և կնքելով այն, կամ նոր տեղեկանք է տրամադրում, առ այն, որ տվյալ անձը իսկապես տեղ է հասցրել սնունդը/անձնական իրերը:    

 

 🔹 Աուտիզմի սպեկտրի խանգարում ունեցող պացիենտների տեղափոխումը.   

Աուտիզմի սպեկտրի խանգարմամբ հիվանդների ավտոմեքենայով տեղաշարժվելը թույլատրվում է` յուրահատկության նախատեսմամբ: Այս դեպքում տրանսպորտային միջոցի վարորդը / ուղեկցորդը պետք է ներկայացնեն բժշկի կողմից տրված համապատասխան տեղեկանք / առողջության տեղեկանք, այդ թվում, թույլատրելի է նաև էլեկտրոնային եղանակով տրվածը (օրինակ՝ հեռախոսով ստացած լուսանկարը):

 🔹 Դիստրիբուցիայի բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցներով տեղաշարժվելիս հատուկ թույլտվություն անհրաժեշտ չէ:   

Դիստրիբուցիա իրականացնող անձինք պետք է տեղաշարժվեն M2/M3 տիպի ավտոտրանսպորտային միջոցներով:  

 

 🔹  🔹 Առաքման` «դելիվերի» ծառայություն

Սննդամթերքի, պարենամթերքի և բժշկական նշանակության արտադրանքի/դեղագործական արտադրանքի տեղեր առաքման այսպես կոչված «դելիվերի» ծառայությունների տրամադրումը թույլատրվում է:

 

 🔹 Անձի   մահվան հետ կապված   (հանգուցյալի տեղափոխում, հուղարկավորում) տեղաշարժը.

Անձի մահվան հետ կապված` թույլատրվում է տեղաշարժվել ընտանիքի անդամներին: Հիշյալ անձինք իրավունք ունեն նպատակային (անձի հուղարկավորման հետ կապված կարիքներ) տեղաշարժվել, այդ դեպքում նրանք պետք է ունենան մահվան փաստը հավաստող փաստաթուղթ/ բժշկի տեղեկանք մահվան վերաբերյալ (հնարավոր է  էլեկտրոնային ձևով):

 

 🔹  Մարզերում գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելու նպատակով տեղաշարժվելը.   

Մինչև ապրիլի 27-ը Վրաստանի մարզերում  առավոտյան 6:00-ից մինչև 8:00-ն և երեկոյան 18:00-ից մինչև 19:00-ն, թույլատրվում է թեթև մարդատար ավոտոմեքենաներով տեղաշարժվելը`   գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելու նպատակով:

🔹Գյուղերում սննդամթերքի դիստրիբուցիայի նպատակով տեղաշարժվելը.  

 Գյուղերում առկա մթերային խանութների սեփականատերերը, թեթև մարդատար ավտոմեքենայով սննդամթերքի մատակարարում/դիստրիբուցիա իրականացնելու թույլտվության համար պետք է դիմեն տեղի մունիցիպալիտետին: 

 

🔹 Անասնաբուժական ծառայություններ մատուցելու նպատակով տեղաշարժվելը.

► Թույլատրվում է անասնաբուժական ծառայություններ մատուցող անձանց և բույսերի   պաշտպանության միջոցների / իրացման օբյեկտների աշխատակիցների տեղաշարժը:  

►Տեղաշարժվելու հետ կապված հարցերով տվյալ անձինք պետք է դիմեն   Շրջակա միջավայրի պահպանության և գյուղատնտեսության նախարարությանը:

 

🔹 Բեռների մաքսազերծման հետ կապված տեղաշարժվելը.

► Տարանցիկ կամ այլ տիպի բեռի մաքսազերծման հետ կապված ընթացակարգերն իրականացնելու համար համապատասխան լիազորված անձը իրավունք ունի նպատակային տեղափոխվելու, եթե նա ներկայացնի  բեռի հետ կապված համապատասխան փաստաթղթեր:

►Բավական է փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակով (օրինակ`հեռախոսով ստացած լուսանկար) ներկայացնել:

 

Պատասխան՝ անհրաժեշտության դեպքում' այո:

Եթե ունեք ջերմություն, հազ, շնչառության դժվարություն, դուք պետք է օգտագործեք հեռախոսային խորհրդատվություն, ընտանեկան բժիշկների խորհրդատվությունն անվճար է, և կարող եք զանգահարել օրական 24 ժամ: Մենք ձեզ կտեղափոխենք բժշկական հաստատություն 112:

Կորոնավիրուսի փոխանցումը հիմնականում տեղի է ունենում հիվանդի հետ սերտ շփում ունենալու ժամանակ, փոխանցվում է օդակաթիլային ճանապարհով:

Ծանրոցին դիպչելով կորոնավիրուսի փոխանցման դեպք ֆիքսված չի։

Նոր կորոնավիրուսի պատճառով դիմակների պահանջարկն աճել է՝ հանգեցնելով ամբողջ աշխարհում պակասության և գների խնդիրներին: Աշխատանքներ են տարվում այդ խնդրի լուծման ուղղությամբ։

Իրականացվում է ախտորոշիչ թեստ (վերլուծություն), եթե բժիշկը կասկածում վարակի ներկայությունը։ Նոր կորոնավիրուսի հետ կապված ախտորոշիչ հետազոտությունները, ներառյալ՝ հատուկ, ամբողջությամբ ֆինանսավորվում է պետության կողմից։

Երկիր մտնող յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է մեկուսացված լինի: Մեկուսացման կանոնը հավասարապես տարածվում է 14 օրվա ընթացքում սահմանը հատող բոլոր անձանց վրա և ներառում է նախնական կարանտին և հնարավոր ինքնամեկուսացում:

Երկիր մտնող յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է մեկուսացված լինի: Մեկուսացման կանոնը հավասարապես տարածվում է 14 օրվա ընթացքում սահմանը հատող բոլոր անձանց վրա և ներառում է նախնական կարանտին և հնարավոր ինքնամեկուսացում: Կլինի քաղաքացին կարանտինում, թե ինքնամեկուսացումում - կորոշվի համաճարակաբանի իր առողջական վիճակը ստուգելուց հետո, ինչպես նաեւ, եթե մարդու բնակության վայրի համաճարակաբանության գնահատումների համապատասխանում են ինքնամեկուսացման պահանջներին, անձը՝ կարդալով հրահանգները, ուղարկվում է տան, որտեղ պետք է իրականացվի պարբերաբար վերահսկողության, համաճարակաբանի եւ ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցչի կողմից, Ինքնամեկուսացման կարքը խախտելու դեպքում, տեղի կունենա տեղափոխումը կարանտին։ Եթե անձի բնակության վայրը, համաճարակաբանի գնահատմամբ, չի բավարարում ինքնամեկուսացման պահանջներшт, ապա նա կմնա կարանտինի տարածքում:

Ընթացիկ տարվա ապրիլի 10-ից խստացվել են պայմանները, և բոլոր քաղաքացիները, ովքեր երկիր են մուտք գործում  ռիսկի խմբի երկրից / տարածաշրջանից, կապ ունեն հաստատված դեպքի կամ  covid-19-ին բնորոշ ախտանիշներով հայտնվել են բժշկական հաստատությունում, դուրս գրվելուց հետո  անցնելու են պարտադիր կարանտինային ժամանակաշրջան:   Ինքնամեկուսացումը քննարկվում է անհատապես, միայն բացառիկ դեպքերում, միայն հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց համար, և որոշումը կայացվում է համապատասխան ծառայությունների կողմից:

Ինքնուրույն անհատների համար լրացուցիչ առաջարկությունները համար տես հղումը. https://www.moh.gov.ge/uploads/files/2020/Failebi/Danarti_N11_korona.pdf  Հավելված N11 Նոր կորոնավիրուսի (COVID-19) վերաբերյալ առաջարկություններ ինքնամեկուսացման մեջ գտնվող անձանց համար:

 

1. Նոր կորոնավիրուսի (COVID-19) կանոններով նոր անձի ինքնամեկուսացման համար կիրառվում են հետևյալ կանոնները. ա) մեկուսացման մեջ, հիվանդության առկայության դեպքում գաոմենը ենթարկվել է ազդեցության վերջին 14 օրվա ընթացքում եւ ինքնուրույն վերահսկել է առողջական վիճակը, բ) ինքնամեկուսացման սենյակում արգելվում է այցելուների եւ հյուրերի ընդունումը, գ) թույլատրված է սննդի փոխանցել անուղղակի ձեվով: դ) Նվազագույնի հասցնել բնակելի տարածքում գտնվող այլ մարդկանց հետ կապը: 1 մետրից մոտ շփումը չի թույլատրվում 15 րոպեից ավել, ե) ինքնամեկուսացման ժամանակ ունենալ առանձին պարագաներ (բաժակներ, ափսեներ, գդալներ և այլն), սրբիչներ, մահճակալներ, զ) հեռախոսակապը եւ համացանցից օգտվելը չեն սահմանափակվում. Է) ինքնամեկուսացման ժամանակ առողջապահության համապատասխան գերատեսչությունների կողմից կիրականացվի մոնիթորինգ: Առողջության մոնիտորինգը կարող է իրականացվել առանց անմիջական շփման՝ ինքնուրույն չափելով ջերմաստիճանը, ախտանիշները հայտնաբերելով, ինքնագնահատումով, ը) անհապաղ ուղղում ինֆեկցիոն պրոֆիլային հիվանդանոց շնչառական վիրուսային վարակի կլինիկական նշանների դեպքում, ժ) Ոչ վարակիչ հիվանդությունների (օրինակ ՝ վիրաբուժական, գինեկոլոգիական և այլն) անհապաղ ստացիոնար բուժօգնության դեպքում կլինիկա տեղափոխումը իրականացվում է հատուկ տրանսպորտով և ստացվում է ստացիոնար հիվանդասենյակում մինչև մեկուսացման ժամկետի ավարտը, ժ) զերծ մնալ ծխախոտի, ալկոհոլի կամ այլ նյութերի օգտագործումից, ժա) պահպանել առողջ ապրելակերպ` առողջ սնունդ, հանգիստ, ֆիզիկական գործունեություն և սոցիալական շփում սիրելի մարդկանց հետ, կապը ընտանիքի այլ անդամների և ընկերների հետ տանը, հեռախոսով կամ էլ.փոստով: 2. Եթե ինքնամեկուսացված անձ աշխատում է, ապա Վրաստանի գրավյալ տարածքների տեղահանվածների, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը իրավասու է թողարկելու հիվանդանոցային թերթիկ, որը հավասար է ծանուցման իրավական թերթիկին:

Եթե կարանտինային գոտում տեղադրված անձը աշխատող է, Առողջապահության նախարարությունը իրավասու է այդ անձանց խնդրանքով տրամադրել հիվանդին հիվանդանոցային թերթիկ:

Այս փուլում նոր կորոնավիրուսների (COVID-19) տարածման բարձր ռիսկային երկրներն են Չինաստանը, Իրանը, Իտալիան, Հարավային Կորեան, Գերմանիան, Իսպանիան, Ավստրիան, Ֆրանսիան, Շվեյցարիան, Նորվեգիան, Դանիան:

 

Հիմնական առաջարկություններն են. ձեռքերի հաճախակի լվացում; խուսափեք դիպչել ձեռքերով դեմքին/աչքերին/բերանին; հիգիենա; հազալու և փռշտալու էթիկայի պահպանում; խուսափեք փողոցում կենդանիների հետ սերտ, անպաշտպան շփումից:

  • Կորոնավիրուսի հաստատված դեպքեր - 5254
  • Ներառյալ վերականգնված - 1906
  • Դրանց թվում մահացածները - 28
  • Կարանտինի ռեժիմում - 5650
  • Ստացիոնարում վերահսկողության տակ - 836
  • Կովիդ հյուրանոցում գտնվող անձինք - 800
  • *Օտար երկրից բուժման համար տեղափոխված Վրաստանի քաղաքացիներ - 41

Տվյալները թարմացվում են ամեն օր

Պաշտոնական էջեր
application form for visitors to georgia
Ընդգրկված
134 409 956

Նայեք բոլոր նորությունները